Home Projecten Nieuwsbrief Vergaderruimte Leo Monhemius  0655174905
Facilitator, Coach, Trainer enthousiast en ervaren Master Black Belt Lean Six Sigma Heeft U een probleem, zoals: Kosten te hoog? Klachten over werkdruk? Geplaagd door onverwachte tegenvallers? Druk Druk Druk, maar geen tijd voor belangrijke dingen? Strategie bestand tegen onzekerheid? Moe van het steeds moeten trekken aan het programma? Behoefte aan een frisse blik door andere ogen?

Kosten te hoog?

Klachten over

werkdruk?

Een verbeterprogramma

starten of nieuw leven

inblazen? Herkent U de lijst

van verbeterpunten aan het

begin van het nieuwe jaar?

En de schrik na de

zomervakantie als er nog

weinig is gebeurd? Met het

managementteam maken we

een plan van aanpak dat past

bij Uw situatie.

We zorgen voor snelle en

directe verbeteringen waarbij

de medewerkers natuurlijk

meedoen. Waar nodig trainen

we in korte sessies (max 2

uur). En we sturen per twee

of drie maanden bij, want de

echte problemen komen pas

boven door te beginnen.

Continue Verbeteren

Druk Druk Druk, maar

geen tijd voor

belangrijke dingen?

Wat is de bottleneck? Alles

kan beter, maar je moet

keuzes maken. Alleen het

verbeteren van de bottleneck

verbetert ook de prestatie

van Uw organisatie.

Alle andere verbeteringen zijn

alleen fijn voor de

betreffende afdeling. De

bottleneck kan anders zijn

dan U denkt en er wordt

binnen de organisatie anders

over gedacht. Een ingenieur

vindt bijvoorbeeld dat zijn

werk altijd goed moet zijn,

desnoods iets later klaar.

Maar voor de projectleider

moet het in de eerste plaats

op tijd af zijn, maar juist goed

genoeg.

Theory of Constraints

Geplaagd door

onverwachte

tegenvallers?

Beheersen van processen!

Soms word een organisatie

geplaagd door incidenten.

Verbeteren heeft pas zin

wanneer de processen

beheerst zijn.

Misschien heeft U een ISO

managementsysteem?

De processen zijn dan

beschreven. Maar is dat ook

beheersing? Door met de

proceseigenaars ook de

ongeschreven beheersing in

beeld te brengen krijgen we

overzicht. Er komen altijd een

aantal processen in beeld

met onnodige risico’s;

gelukkig is het nog steeds

goed gegaan. Maar het zijn de

tikkende tijdbommen. 

Lean Basic Controls

Strategie bestand

tegen onzekerheid?

Disruptie in zicht? Wees

voorbereid! Juist nú komen er

veel veranderingen op ons af.

Sommige kunnen bedreigend

zijn. Het is niet prettig daarbij

stil te staan … maar wel nodig.

Met het managementteam

kunnen we scenario’s maken

voor diverse situaties. Dat lijkt

moeilijker dan het is.

Sommige scenario’s zullen

ingrijpend zijn. Maar ook

kleinere scenario’s komen in

beeld om onzekerheid te

overbruggen, of om tijd te

winnen en risico’s te

verminderen.

Scenario Analyse

Frisse blik door

andere ogen?

Door Uw programma in kaart

te brengen door de ogen van

een buitenstaander krijgt u

een klankbord dat binnen de

organisatie meestal niet

aanwezig is.

Vaak is het Lean, Agile of Six

Sigma initiatief gestart met

veel compromissen om het

draagvlak binnen de

organisatie goed te borgen.

Maar na de start is het

moeilijk de ingezette weg te

veranderen.

Doet het wat het kan?

of doet het wat het

moet? 

Moe van het steeds

trekken aan het

programma?

Herkent U hoe een organisatie

omgaat met weer een nieuw

initiatief? Weer een

taskforce? Hoe kun je een

beweging in gang zetten die

deel uitmaakt van de

organisatie en zichzelf blijft

vernieuwen?

Daarvoor is het nodig

gelijktijdig de vele kleine

individuele verbeteringen, de

operationele team-

verbeteringen en ook de grote

organisatie-verbeteringen te

synchronizeren.

Regelkringen 

Home
Projecten Nieuwsbrief Vergaderruimte
Facilitator, Coach, Trainer enthousiast en ervaren Master Black Belt Lean Six Sigma Heeft U een probleem, zoals: Kosten te hoog? Klachten over werkdruk? Geplaagd door onverwachte tegenvallers? Druk Druk Druk, maar geen tijd voor belangrijke dingen? Strategie bestand tegen onzekerheid? Moe van het steeds moeten trekken aan het programma? Behoefte aan een frisse blik door andere ogen?
Leo Monhemius  0655174905 Home Projecten Nieuwsbrief Vergaderruimte

Kosten verlagen en

minder ergernis voor

medewerkers.

Een verbeterprogramma starten

of nieuw leven inblazen? Herkent

U de lijst van verbeterpunten aan

het begin van het nieuwe jaar?

En de schrik na de

zomervakantie als er nog weinig

is gebeurd? Met het

managementteam maken we een

plan van aanpak dat past bij uw

situatie. We zorgen voor snelle

en directe verbeteringen waarbij

de medewerkers natuurlijk

meedoen. Waar nodig trainen we

in korte sessies (max 2 uur). En

we sturen per twee of drie

maanden bij, want de echte

problemen komen pas boven

door te beginnen.

Continue Verbeteren

Focus op bedrijfs-

resultaat en vertalen

naar werkprocessen. 

Wat is de bottleneck? Alles kan

beter, maar je moet keuzes

maken. Alleen het verbeteren

van de bottleneck verbetert ook

de prestatie van Uw organisatie.

Alle andere verbeteringen zijn

alleen fijn voor de betreffende

afdeling. De bottleneck kan

anders zijn dan U denkt en er

wordt binnen de organisatie

anders over gedacht. Een

ingenieur vindt bijvoorbeeld dat

zijn werk altijd goed moet zijn,

desnoods iets later klaar. Maar

voor de projectleider moet het in

de eerste plaats op tijd af zijn,

maar juist goed genoeg.

Theory of Constraints

Klaar voor de

toekomst en

bezorgdheid

wegnemen.

Disruptie in zicht? Wees

voorbereid! Juist nú komen er

veel veranderingen op ons af.

Sommige kunnen bedreigend zijn.

Het is niet prettig daarbij stil te

staan … maar wel nodig. Met het

managementteam kunnen we

scenario’s maken voor diverse

situaties. Dat lijkt moeilijker dan

het is. Sommige scenario’s zullen

ingrijpend zijn. Maar ook kleinere

scenario’s komen in beeld om

onzekerheid te overbruggen, of

om tijd te winnen en risico’s te

verminderen.

Scenario Analyse

Tweede paar ogen?

Een buitenstaander

kan nieuwe inzichten

geven.

Door uw programma met u in

kaart te brengen door de ogen

van een buitenstaander krijgt u

een klankbord dat binnen de

organisatie meestal niet aanwezig

is.

Vaak is het Lean, Agile of Six

Sigma initiatief gestart met veel

compromissen om het draagvlak

binnen de organisatie goed te

borgen. Maar na de start is het

moeilijk de ingezette weg te

veranderen.

Doet het wat het kan?

of doet het wat het

moet? 

Urgentie en dynamiek

van het programma,

balans tussen

verbeteren en

vasthouden.

Herkent U hoe een organisatie

omgaat met weer een nieuw

initiatief? Weer een taskforce?

Hoe kun je een beweging in gang

zetten die deel uitmaakt van de

organisatie en zichzelf blijft

vernieuwen?

Daarvoor is het nodig gelijktijdig

de vele kleine individuele

verbeteringen, de operationele

team-verbeteringen en ook de

grote organisatie-verbeteringen

te synchronizeren.

Regelkringen 

Onverwachte kosten

voorkomen en minder

onzekerheid.

Beheersen van processen! Soms

word een organisatie geplaagd

door incidenten. Verbeteren

heeft pas zin wanneer de

processen beheerst zijn.

Misschien heeft U een ISO

managementsysteem; de

processen zijn dan beschreven.

Maar is dat ook beheersing?

Door met de proceseigenaars

ook de ongeschreven beheersing

in beeld te brengen krijgen we

overzicht. Er komen altijd een

aantal processen in beeld met

onnodige risico’s; gelukkig is het

nog steeds goed gegaan. Maar

het zijn de tikkende tijdbommen.

 Lean Basic Controls

Home Projecten Nieuwsbrief Vergaderruimte
Facilitator, Coach, Trainer enthousiast en ervaren Master Black Belt Lean Six Sigma Heeft U een probleem, zoals: Kosten te hoog? Klachten over werkdruk? Geplaagd door onverwachte tegenvallers? Druk Druk Druk, maar geen tijd voor belangrijke dingen? Strategie bestand tegen onzekerheid? Moe van het steeds moeten trekken aan het programma? Behoefte aan een frisse blik door andere ogen?
Leo Monhemius  0655174905
Kosten te hoog? Klachten over werkdruk?

Een verbeterprogramma starten of nieuw leven

inblazen? Herkent U de lijst van verbeterpunten aan het

begin van het nieuwe jaar? En de schrik na de

zomervakantie als er nog weinig is gebeurd? Met het

managementteam maken we een plan van aanpak dat

past bij uw situatie. We zorgen voor snelle en directe

verbeteringen waarbij de medewerkers natuurlijk

meedoen.

Waar nodig trainen we in korte sessies (max 2 uur). En

we sturen per twee of drie maanden bij, want de echte

problemen komen pas boven door te beginnen.

Continue Verbeteren

Druk Druk Druk, maar geen tijd voor belangrijke dingen?

Wat is de bottleneck? Alles kan beter, maar je moet

keuzes maken. Alleen het verbeteren van de bottleneck

verbetert ook de prestatie van Uw organisatie. Alle

andere verbeteringen zijn alleen fijn voor de

betreffende afdeling. De bottleneck kan anders zijn dan

U denkt en er wordt binnen de organisatie anders over

gedacht. Een ingenieur vindt bijvoorbeeld dat zijn werk

altijd goed moet zijn, desnoods iets later klaar. Maar

voor de projectleider moet het in de eerste plaats op

tijd af zijn, maar juist goed genoeg.

Theory of Constraints

Behoefte aan een frisse blik door andere ogen?

Door uw programma met u in kaart te brengen door de

ogen van een buitenstaander krijgt u een klankbord dat

binnen de organisatie meestal niet aanwezig is.

Vaak is het Lean, Agile of Six Sigma initiatief gestart met

veel compromissen om het draagvlak binnen de

organisatie goed te borgen. Maar na de start is het

moeilijk de ingezette weg te veranderen.

Doet het wat het kan? of doet het wat het moet?

Geplaagd door onverwachte tegenvallers?

Beheersen van processen! Soms word een organisatie

geplaagd door incidenten. Verbeteren heeft pas zin

wanneer de processen beheerst zijn. Misschien heeft U

een ISO managementsysteem; de processen zijn dan

beschreven. Maar is dat ook beheersing? Door met de

proceseigenaars ook de ongeschreven beheersing in

beeld te brengen krijgen we overzicht. Er komen altijd

een aantal processen in beeld met onnodige risico’s;

gelukkig is het nog steeds goed gegaan. Maar het zijn

de tikkende tijdbommen.

 

Lean Basic Controls

Moe van het steeds moeten trekken aan het programma?

Herkent U hoe een organisatie omgaat met weer een

nieuw initiatief? Weer een taskforce? Hoe kun je een

beweging in gang zetten die deel uitmaakt van de

organisatie en zichzelf blijft vernieuwen?

Daarvoor is het nodig gelijktijdig de vele kleine

individuele verbeteringen, de operationele team-

verbeteringen en ook de grote organisatie-

verbeteringen te synchronizeren.

Regelkringen 

Strategie bestand tegen onzekerheid?

Disruptie in zicht? Wees voorbereid! Juist nú komen er

veel veranderingen op ons af. Sommige kunnen

bedreigend zijn. Het is niet prettig daarbij stil te staan …

maar wel nodig. Met het managementteam kunnen we

scenario’s maken voor diverse situaties. Dat lijkt

moeilijker dan het is. Sommige scenario’s zullen

ingrijpend zijn. Maar ook kleinere scenario’s komen in

beeld om onzekerheid te overbruggen, of om tijd te

winnen en risico’s te verminderen.

Scenario Analyse

Home