info@dutchsixsigma.nl +31 (0) 655174905
Master Greenbelt Proces Lean Project Boekje Ontwikkeling Papierfabriek Rol van Voorman de Kneep Projectkeuze Home Stijl Ervaring Voorbeelden Visie Doelgroep Training Coaching Advies Klanten Speciaaltjes Publicaties
Fase II: Procesgeoriënteerd De journalist komt enkele jaren later weer bij dezelfde directeur. Het bedrijf heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt. De directeur heeft diverse cursussen gevolgd. Hij heeft zijn werkwijze leren aanpassen, omdat hij om gezondheidsredenen een stapje terug moest doen. Met externe consultants heeft hij een aantal trajecten doorlopen in de organi- satie, zonder alles zelf te willen doen. Er is veel tijd besteed aan opleiding van medewerkers, maar vooral aan de stijl van leidinggeven op alle niveaus. De processen verliepen steeds soepeler en het aantal fouten nam in de loop van anderhalf jaar sterk af. Pas achteraf besefte het management hoeveel geld verloren ging aan brandjes blussen, namelijk 20% van de omzet. Dat was veel meer dan de directeur daarvoor voor mogelijk had gehouden. Ook besefte de directeur pas achteraf hoeveel energie dat het management kostte. De winst nam toe, ondanks een prijsverlaging. Nu is de organisatie rustiger geworden en hebben de medewerkers tijd voor verbetering. Dan gaat de telefoon... Dezelfde klant van de vorige keer is aan de telefoon. ‘Gewoonlijk is alles piekfijn in orde, maar nu is er toch iets fout gegaan’, zegt hij. De directeur rondt rustig het gesprek af en nodigt de interviewer uit om mee te lopen, zodat hij kan zien hoe hij het oplost. Op de werkvloer ontdekken de medewerkers binnen vijftien minuten de oorzaak van de fout. Tijdens een vergadering van 45 minuten maken de medewerkers afspraken om herhaling te voorkomen. Daarvoor is een kleine verandering in een computerprogramma en in een  werkvoorschrift nodig. De productiechef zorgt voor de uitvoering en natuurlijk voor een spoedorder om de klant te helpen. De directeur belt de klant om hem te informeren. Nu scoort de directeur fase II op leiderschap. De schuttingen per medewerker worden nu overstegen. De volgende uitdaging wordt gevormd door de samenwerking; weer een schutting maar nu één die om het team staat. naar Fase 3