Home Projecten Nieuwsbrief Contact Leo Monhemius  0655174905
Facilitator, Coach, Trainer enthousiast en ervaren Master Black Belt Lean Six Sigma

Kosten verlagen en

minder ergernis voor

medewerkers.

Een verbeterprogramma starten

of nieuw leven inblazen? Herkent

U de lijst van verbeterpunten aan

het begin van het nieuwe jaar?

En de schrik na de

zomervakantie als er nog weinig

is gebeurd? Met het

managementteam maken we een

plan van aanpak dat past bij Uw

situatie. We zorgen voor snelle

en directe verbeteringen waarbij

de medewerkers natuurlijk

meedoen. Waar nodig trainen we

in korte sessies (max 2 uur). En

we sturen per twee of drie

maanden bij, want de echte

problemen komen pas boven

door te beginnen.

Continue Verbeteren

Focus op bedrijfs-

resultaat en vertalen

naar werkprocessen. 

Wat is de bottleneck? Alles kan

beter, maar je moet keuzes

maken. Alleen het verbeteren

van de bottleneck verbetert ook

de prestatie van Uw organisatie.

Alle andere verbeteringen zijn

alleen fijn voor de betreffende

afdeling. De bottleneck kan

anders zijn dan U denkt en er

wordt binnen de organisatie

anders over gedacht. Een

ingenieur vindt bijvoorbeeld dat

zijn werk altijd goed moet zijn,

desnoods iets later klaar. Maar

voor de projectleider moet het in

de eerste plaats op tijd af zijn,

maar juist goed genoeg.

Theory of Constraints

Onverwachte kosten

voorkomen en minder

onzekerheid.

Beheersen van processen! Soms

word een organisatie geplaagd

door incidenten. Verbeteren

heeft pas zin wanneer de

processen beheerst zijn.

Misschien heeft U een ISO

managementsysteem; de

processen zijn dan beschreven.

Maar is dat ook beheersing?

Door met de proceseigenaars

ook de ongeschreven beheersing

in beeld te brengen krijgen we

overzicht. Er komen altijd een

aantal processen in beeld met

onnodige risico’s; gelukkig is het

nog steeds goed gegaan. Maar

het zijn de tikkende tijdbommen. 

Lean Basic Controls

Klaar voor de

toekomst en

bezorgdheid

wegnemen.

Disruptie in zicht? Wees

voorbereid! Juist nú komen er

veel veranderingen op ons af.

Sommige kunnen bedreigend zijn.

Het is niet prettig daarbij stil te

staan … maar wel nodig. Met het

managementteam kunnen we

scenario’s maken voor diverse

situaties. Dat lijkt moeilijker dan

het is. Sommige scenario’s zullen

ingrijpend zijn. Maar ook kleinere

scenario’s komen in beeld om

onzekerheid te overbruggen, of

om tijd te winnen en risico’s te

verminderen.

Scenario Analyse

Tweede paar ogen?

Een buitenstaander

kan nieuwe inzichten

geven.

Door Uw programma in kaart te

brengen door de ogen van een

buitenstaander, krijgt u een

klankbord dat binnen de

organisatie meestal niet aanwezig

is.

Vaak is het Lean, Agile of Six

Sigma initiatief gestart met veel

compromissen om het draagvlak

binnen de organisatie goed te

borgen. Maar na de start is het

moeilijk de ingezette weg te

veranderen.

Doet het wat het kan?

of doet het wat het

moet? 

Urgentie en dynamiek

van het programma,

balans tussen

verbeteren en

vasthouden.

Herkent U hoe een organisatie

omgaat met weer een nieuw

initiatief? Weer een taskforce?

Hoe kun je een beweging in gang

zetten die deel uitmaakt van de

organisatie en zichzelf blijft

vernieuwen?

Daarvoor is het nodig gelijktijdig

de vele kleine individuele

verbeteringen, de operationele

team-verbeteringen en ook de

grote organisatie-verbeteringen

te synchronizeren.

Regelkringen 

Home
Home Projecten Nieuwsbrief Contact
Facilitator, Coach, Trainer enthousiast en ervaren Master Black Belt Lean Six Sigma
Leo Monhemius  0655174905 Home Projecten Nieuwsbrief Contact

Kosten verlagen en

minder ergernis voor

medewerkers.

Een verbeterprogramma starten

of nieuw leven inblazen? Herkent

U de lijst van verbeterpunten aan

het begin van het nieuwe jaar?

En de schrik na de

zomervakantie als er nog weinig

is gebeurd? Met het

managementteam maken we een

plan van aanpak dat past bij uw

situatie. We zorgen voor snelle

en directe verbeteringen waarbij

de medewerkers natuurlijk

meedoen. Waar nodig trainen we

in korte sessies (max 2 uur). En

we sturen per twee of drie

maanden bij, want de echte

problemen komen pas boven

door te beginnen.

Continue Verbeteren

Focus op bedrijfs-

resultaat en vertalen

naar werkprocessen. 

Wat is de bottleneck? Alles kan

beter, maar je moet keuzes

maken. Alleen het verbeteren

van de bottleneck verbetert ook

de prestatie van Uw organisatie.

Alle andere verbeteringen zijn

alleen fijn voor de betreffende

afdeling. De bottleneck kan

anders zijn dan U denkt en er

wordt binnen de organisatie

anders over gedacht. Een

ingenieur vindt bijvoorbeeld dat

zijn werk altijd goed moet zijn,

desnoods iets later klaar. Maar

voor de projectleider moet het in

de eerste plaats op tijd af zijn,

maar juist goed genoeg.

Theory of Constraints

Klaar voor de

toekomst en

bezorgdheid

wegnemen.

Disruptie in zicht? Wees

voorbereid! Juist nú komen er

veel veranderingen op ons af.

Sommige kunnen bedreigend zijn.

Het is niet prettig daarbij stil te

staan … maar wel nodig. Met het

managementteam kunnen we

scenario’s maken voor diverse

situaties. Dat lijkt moeilijker dan

het is. Sommige scenario’s zullen

ingrijpend zijn. Maar ook kleinere

scenario’s komen in beeld om

onzekerheid te overbruggen, of

om tijd te winnen en risico’s te

verminderen.

Scenario Analyse

Tweede paar ogen?

Een buitenstaander

kan nieuwe inzichten

geven.

Door uw programma met u in

kaart te brengen door de ogen

van een buitenstaander, krijgt u

een klankbord dat binnen de

organisatie meestal niet aanwezig

is.

Vaak is het Lean, Agile of Six

Sigma initiatief gestart met veel

compromissen om het draagvlak

binnen de organisatie goed te

borgen. Maar na de start is het

moeilijk de ingezette weg te

veranderen.

Doet het wat het kan?

of doet het wat het

moet? 

Urgentie en dynamiek

van het programma,

balans tussen

verbeteren en

vasthouden.

Herkent U hoe een organisatie

omgaat met weer een nieuw

initiatief? Weer een taskforce?

Hoe kun je een beweging in gang

zetten die deel uitmaakt van de

organisatie en zichzelf blijft

vernieuwen?

Daarvoor is het nodig gelijktijdig

de vele kleine individuele

verbeteringen, de operationele

team-verbeteringen en ook de

grote organisatie-verbeteringen

te synchronizeren.

Regelkringen 

Onverwachte kosten

voorkomen en minder

onzekerheid.

Beheersen van processen! Soms

word een organisatie geplaagd

door incidenten. Verbeteren

heeft pas zin wanneer de

processen beheerst zijn.

Misschien heeft U een ISO

managementsysteem; de

processen zijn dan beschreven.

Maar is dat ook beheersing?

Door met de proceseigenaars

ook de ongeschreven beheersing

in beeld te brengen krijgen we

overzicht. Er komen altijd een

aantal processen in beeld met

onnodige risico’s; gelukkig is het

nog steeds goed gegaan. Maar

het zijn de tikkende tijdbommen.

 Lean Basic Controls

Home Projecten Nieuwsbrief Contact
Facilitator, Coach, Trainer enthousiast en ervaren Master Black Belt Lean Six Sigma
Leo Monhemius  0655174905

Kosten verlagen en minder ergernis voor

medewerkers.

Een verbeterprogramma starten of nieuw leven

inblazen? Herkent U de lijst van verbeterpunten aan het

begin van het nieuwe jaar? En de schrik na de

zomervakantie als er nog weinig is gebeurd? Met het

managementteam maken we een plan van aanpak dat

past bij uw situatie. We zorgen voor snelle en directe

verbeteringen waarbij de medewerkers natuurlijk

meedoen.

Waar nodig trainen we in korte sessies (max 2 uur). En

we sturen per twee of drie maanden bij, want de echte

problemen komen pas boven door te beginnen.

Continue Verbeteren

Focus op bedrijfsresultaat en vertalen naar

werkprocessen.

Wat is de bottleneck? Alles kan beter, maar je moet

keuzes maken. Alleen het verbeteren van de bottleneck

verbetert ook de prestatie van Uw organisatie. Alle

andere verbeteringen zijn alleen fijn voor de

betreffende afdeling. De bottleneck kan anders zijn dan

U denkt en er wordt binnen de organisatie anders over

gedacht. Een ingenieur vindt bijvoorbeeld dat zijn werk

altijd goed moet zijn, desnoods iets later klaar. Maar

voor de projectleider moet het in de eerste plaats op

tijd af zijn, maar juist goed genoeg.

Theory of Constraints

Tweede paar ogen? Een buitenstaander kan nieuwe

inzichten geven.

Door uw programma met u in kaart te brengen door de

ogen van een buitenstaander, krijgt u een klankbord dat

binnen de organisatie meestal niet aanwezig is.

Vaak is het Lean, Agile of Six Sigma initiatief gestart met

veel compromissen om het draagvlak binnen de

organisatie goed te borgen. Maar na de start is het

moeilijk de ingezette weg te veranderen.

Doet het wat het kan? of doet het wat het moet?

Onverwachte kosten voorkomen en minder

onzekerheid.

Beheersen van processen! Soms word een organisatie

geplaagd door incidenten. Verbeteren heeft pas zin

wanneer de processen beheerst zijn. Misschien heeft U

een ISO managementsysteem; de processen zijn dan

beschreven. Maar is dat ook beheersing? Door met de

proceseigenaars ook de ongeschreven beheersing in

beeld te brengen krijgen we overzicht. Er komen altijd

een aantal processen in beeld met onnodige risico’s;

gelukkig is het nog steeds goed gegaan. Maar het zijn

de tikkende tijdbommen.

 

Lean Basic Controls

Urgentie en dynamiek van het programma, balans

tussen verbeteren en vasthouden.

Herkent U hoe een organisatie omgaat met weer een

nieuw initiatief? Weer een taskforce? Hoe kun je een

beweging in gang zetten die deel uitmaakt van de

organisatie en zichzelf blijft vernieuwen?

Daarvoor is het nodig gelijktijdig de vele kleine

individuele verbeteringen, de operationele team-

verbeteringen en ook de grote organisatie-

verbeteringen te synchronizeren.

Regelkringen 

Klaar voor de toekomst en bezorgdheid wegnemen.

Disruptie in zicht? Wees voorbereid! Juist nú komen er

veel veranderingen op ons af. Sommige kunnen

bedreigend zijn. Het is niet prettig daarbij stil te staan …

maar wel nodig. Met het managementteam kunnen we

scenario’s maken voor diverse situaties. Dat lijkt

moeilijker dan het is. Sommige scenario’s zullen

ingrijpend zijn. Maar ook kleinere scenario’s komen in

beeld om onzekerheid te overbruggen, of om tijd te

winnen en risico’s te verminderen.

Scenario Analyse

Home